Om Advokaterna Lund & Fagrenius

På advokatbyrån arbetar advokaterna Lars Åke Lund, Nils Fagrenius och Johanna Wigermo samt sekreteraren Eva Fransson. Lars Åke Lund har varit verksam som advokat i västra Blekinge sedan 1970-talet. Nils Fagrenius kom efter tingstjänstgöring till Karlshamn år 2003 och inledde samma advokatbana som hans föräldrar påbörjade i staden på 1960-talet. Vår långa historia i Blekinge gör att vi har ett omfattande kontaktnät i vår del av landet. Vi inledde vårt samarbete år 2005 och har under åren företrätt mängder av både företag och privatpersoner. Johanna Wigermo kom till oss efter att ha tjänstgjort som notarie vid Blekinge tingsrätt. Studierna bedrevs på Juristprogrammet vid Stockholms Universitet där Johanna Wigermo utexaminerades 2013. Eva Fransson har varit på kontoret sedan 2007 och arbetade innan dess på redovisningsbyrå.

Vår idé är att vi ska täcka in ett flertal verksamhetsområden men ändå bibehålla högsta kvalitet i de ärenden vi hanterar. Detta arbetar vi med genom vidareutbildning och aktuell litteratur. Vidare har vi en uppdelning inom byrån på olika områden och därtill har vi ett dagligt utbyte av idéer i svåra ärenden. Vi fäster också vikt vid att vi ska kunna hänvisa vidare till andra kunniga specialister och det är inte minst där vårt kontaktnät kommer in.