Corona Pro Bono – Kostnadsfri Affärsjuridisk Rådgivning

Pro bono är en term från den romerska rätten som syftar på oegennyttiga handlingar för samhällets bästa. Det finns en lång tradition inom svensk advokatverksamhet att utan ersättning hjälpa klienter som av ett eller annat skäl befinner sig i en utsatt position med juridisk rådgivning.

I dessa dagar är det många företag som har det tufft och det ser ut att bli värre innan det blir bättre. Kunder slutar komma, uteblivna beställningar, åtaganden i leveransavtal som blir svåra att uppfylla, likviditetsproblem hos kunder och svårigheter att betala fakturor i tid är några av de effekter pandemin ger hos företagen.

Vi vill i dessa tider därför pro bono erbjuda vår breda erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik som hjälp och stöd åt ditt företag i konsekvenserna av Corona-pandemin och kan hjälpa till att svara på frågor som:

• Finns det en force majeure-bestämmelse i ert avtal som kan befria er från en betungande avtalsförpliktelse eller kan man jämka avtalet med stöd av bestämmelser i avtalslagen?
• Vad gäller om man behöver minska antalet medarbetare?
• Kan man förhandla fram en betalningsplan och hur säkerställer man att man faktiskt får betalt om man erbjuder sin kund en betalningsplan?

Det finns många fler frågor om de juridiska aspekterna av effekterna av Corona-pandemin och vi kan hjälpa ert företag med svaren.

Kontakta oss på 0709-74 70 57 eller probono@lund-fagrenius.se och boka en tid för ett möte på telefon eller video för en kostnadsfri rådgivning om Corona-pandemins effekter på ditt företag.

V hjälper självklart också till med de frågor som inte kan lösas under en timmes fri konsultation. I så fall så kommer vi överens särskilt om förutsättningarna för sådan fortsatt rådgivning.